Sodes Nedir
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından yönetilen, istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.
T.C. Erzurum Valiliği SODES Proje Birimi